~ Detachering, consultancy & interim-management ~

E-mail: info@copion.nl  |  Tel: 055 751 90 58

Opdrachten | projecten

 

Bij CoPion kun je terecht voor verschillende opdrachten op het gebied van consultancy, interim-management en detachering. Hieronder een aantal voorbeelden van opdrachten welke worden/zijn uitgevoerd door de professionals van CoPion.

 

Opdrachtgever: Provincie Fryslân


Voor de Provincie Fryslân verricht de professional van CoPion alle werkzaamheden in de functie van juridisch adviseur binnen het cluster gebiedsinrichting en natuur. De werkzaamheden bestaan onder andere uit juridische advisering aan medewerkers, management en Gedeputeerde Staten, afhandelen van bezwaarschriften, beroepen en WOB verzoeken, advisering subsidieregelingen.

 

Opdrachtgever: Gemeente Tilburg

Voor de gemeente Tilburg, afdeling juridische zaken, het projectmanagement en de bezwaarafhandeling aan CoPion uitbesteed. heeft CoPion met een team professionals binnen 6 maanden 425 bezwaarzaken afgehandeld. De werkzaamheden bestonden uit het samenstellen van dossiers, ambtelijk of telefonisch horen, opstellen beslissingen op bezwaar, het behandelen van vovo’s en het voeren van verweer ter zitting.


 


Opdrachtgever: Gemeente Ede

CoPion maakt deel uit van de pool van adviseurs binnen het bestuursrecht, aanbestedingsrecht, aansprakelijkheidsrecht, gemeenterecht, huurrecht, jeugdrecht, mededingingsrecht, verbintenissenrecht, privacy-recht en WMO-recht. Voor de gemeente Ede worden consultancy opdrachten vervuld door de professionals van CoPion, waarbij advies wordt uitgebracht ten aanzien van algemeen beleid, dan wel specifieke onderwerpen op eerder genoemde rechtsgebieden.