~ Detachering, consultancy & interim-management ~

E-mail: info@copion.nl  |  Tel: 055 751 90 58

JURIDISCHE VACATURES


Terug naar overzicht

03-01-2018

Juridisch adviseur gebiedsontwikkeling | 32 -36 uur | Gelderland (reeds vervuld)

Opdracht/vacature: Juridisch adviseur gebiedsontwikkeling

Regio: Gelderland

Aantal uur p/w: 32 -36 uur

Functieomschrijving:
Wij zoeken een juridisch adviseur gebiedsontwikkeling die in staat is de programma’s juridisch te ondersteunen en specifiek een belangrijke rol zal spelen in het expertiseteam gebiedsontwikkeling.
Binnen de provincie Gelderland wordt de inzet van de juridisch adviseurs centraal aangestuurd. De inzet wordt bepaald op grond van opdrachten die vanuit de organisatie worden opgepakt. De juridisch adviseur kan worden ingezet voor alle organisatieonderdelen, maar zal vooral worden ingezet voor de gebiedsontwikkelingsprogramma’s. Vanwege het bestuurlijke karakter van de programma’s moet de kandidaat goed kunnen omgaan met de bestuurlijke context. Dat betekent dat hij of zij duidelijk de juridische kaders kan aangeven, en daarbij oog moet hebben voor bestuurlijke ambities.
Indien nodig moet ook ongevraagd advies worden gegeven. De advisering is oplossingsgericht, waarbij de kandidaat in staat is om steun te vinden voor oplossingen bij andere stakeholders binnen de organisatie (andere programma’s, andere afdelingen) en buiten de organisatie (andere overheden, private partijen en hun adviseurs). Daarnaast wordt uniformiteit in de provinciale juridische advisering nagestreefd. Een onderdeel van de werkzaamheden kan zijn het doen van voorstellen voor het bewaken van die uniformiteit.
De programma’s worden uitgevoerd door kleine teams. Het werken in deze teams vraagt om meedenken met de teams en een hands on-mentaliteit. Daarbij zal de kandidaat zich in korte tijd de belangrijke dossiers eigen moeten maken om die direct juridisch te kunnen ondersteunen. De kandidaat denkt vanuit de politieke opgaven, zoekt naar mogelijkheden en brengt risico’s in beeld daar waar grenzen verkend moeten worden en voelt zich mede verantwoordelijk voor het behalen van het best mogelijke resultaat. De kandidaat is scherp in analyses en kan deze op een duidelijke en overzichtelijke wijze overbrengen op collega’s binnen de programma’s. Door kennisoverdracht helpt de kandidaat collega’s waar mogelijk
zelfstandig verder te kunnen met juridische vraagstukken. Samenvattend is de kandidaat flexibel, inventief, en kan deze goed samenwerken met collega’s.

Functieprofiel
De juridisch adviseur gebiedsontwikkeling speelt zoals eerder gezegd een belangrijke rol in het expertiseteam gebiedsontwikkeling. Dit team voert, al dan niet in samenwerking met andere overheden, projectmatig taken uit met als doel fysieke veranderingen te realiseren die ze in opdracht krijgt. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams bestaande uit projectleiders, (juridisch geschoolde) planologen, ecologen; milieukundigen, stedenbouwkundigen; landschapsdeskundigen, planeconomen, grondstrategen, vastgoeddeskundigen en specialisten op het gebied van process; contractvormen. Door samen te rekenen, tekenen en ondertekenen levert zij de instrumentenmix om de gewenste fysieke verandering te realiseren. Daarnaast geeft het expertiseteam advies op het gebied van planeconomie, ontwerp, grondstrategie, milieu, natuur en energie. Deze multidisciplinaire teams zijn veelal vanuit het Integraal Project Management (IPM) model georganiseerd. Vanuit de samenwerking binnen de multidisciplinaire teams is de juridisch adviseur gebiedsontwikkeling tevens in staat om te adviseren over contractbeheer.
Werkzaamheden
- Vanuit de Gelderse Aanpak gebiedsontwikkeling projectmatig denken en doen.
- Aangeven welke onderwerpen, vanuit juridisch perspectief, op welk moment binnen een
gebiedsontwikkeling(sproces) besproken moeten worden en meedenken over de te maken keuzes.
- Zorgen dat haalbare en voor alle partijen in een gebiedsontwikkeling acceptabele afspraken worden gemaakt waarmee de provincie een overeenkomst aangaat.
- Pro-actief signaleren dat er op de juiste momenten, de juiste afspraken, tussen de juiste partners worden gemaakt.
- Opstellen van onder andere intentie-, samenwerkings-, bestuurs- en bevoegdhedenovereenkomsten vanuit een gebiedsontwikkeling.
- Intermediair over in voorbereiding zijnde overeenkomsten tussen projectleider en andere afdelingen, zoals juridische zaken, subsidieverlening, financiën en bodem.
- Adviseren over gewenste (bestuurlijk) organisatorische samenwerkingsvormen tussen partners in een
gebiedsontwikkeling.
- Onderhouden van contacten met diverse partners, zoals gemeenten, waterschappen, ontwikkelaars, bedrijven en particulieren in het kader van de juridische aspecten van een gebiedsontwikkeling.
- Adviseren over marktbenadering, het begeleiden en aansturen van uitbesteding van diensten.

Functie-eisen (uitgedrukt in kwaliteit en kwantiteit)
Wij zijn op zoek naar een juridisch adviseur gebiedsontwikkeling die voldoet aan het volgende profiel:
- een afgeronde academische opleiding (mr., master) Nederlands Recht;
- minimaal drie jaar ervaring als juridisch adviseur op het terrein van de rechtsgebieden gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening en bestuursrecht bij een overheidsorganisatie;
- actuele kennis van en ervaring met het toepassen van gebiedsontwikkeling, de Wet Ruimtelijke Ordening en de Algemene Wet Bestuursrecht;
- bij voorkeur ervaring met het opstellen van intentie-, samenwerkings-, bestuurs- en bevoegdhedenovereenkomsten vanuit een gebiedsontwikkeling bij een overheidsorganisatie;
- ervaring met de juridische advisering over of uitvoering van gebiedsontwikkeling bij een provinciale overheid is een pré;
- bij voorkeur ervaring met het adviseren van bestuurders;
- actuele kennis van en ervaring met het toepassen van Waterwetgeving en Milieuwetgeving en Natuurwetgeving bij een overheidsorganisatie is een pré;
- analytisch vermogen, in staat om logisch te redeneren en hoofd- en bijzaken te onderscheiden;
- oplossings- en resultaatgericht;
- durft beslissingen te nemen en doortastend;
- in staat zich mondeling goed uit te drukken en uitstekende redactionele vaardigheden;
- flexibele instelling, communicatief en in staat zowel zelfstandig èn in teamverband te werken;
- gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen.Terug naar overzicht


Wil je reageren op een van de vacatures, stuur dan je motivatie en actueel CV naar CoPion via aanmelden@copion.nl

Onder vacatures staan de actuele vacatures. Staan er nu geen passende vacatures voor je bij, neem dan toch contact met ons op. Niet alle vacatures staan online vermeld en wij gaan ook op zoek naar vacatures naar aanleiding van jouw specifieke profiel.