~ Detachering, consultancy & interim-management ~

E-mail: info@copion.nl  |  Tel: 055 751 90 58

JURIDISCHE VACATURES


Terug naar overzicht

04-01-2018

Juridisch adviseur milieu | 36 uur | Groningen (reeds vervuld)

Opdracht/vacature: Juridisch adviseur milieu

Regio: Groningen


Optie verlenging: 1 x 3 maanden
Aantal uur p/w: 36 uur

Functieomschrijving:
De juridisch adviseur kan zowel op het gebied van vergunningverlening als op het gebied van handhaving worden ingezet. De activiteiten behorende bij de functie zijn:
• (Procedureel) beoordelen van vergunningaanvragen, handhavingsverzoeken en gedoogbeschikkingen.
• Adviseren over diverse juridische vraagstukken op het terrein van het milieurecht.
• Behandelen van bezwaar- en beroepschriften, verzoeken voorlopige voorziening en zienswijzen, opstellen verweerschriften en pleitnota’s en vertegenwoordigen van het bevoegd gezag bij de behandeling hiervan.
• Behandelen en begeleiden van handhaving procedures.
• Opstellen van beschikkingen ten aanzien van (complexe) handhavingszaken en het doen van aanschrijvingen in het kader van milieu.
• Adviseren dan wel opstellen van (gedoog) beschikkingen ten aanzien van (complexe) aanvragen op grond van de Wabo en overige relevante wetgeving.
• Invorderen bestuurlijke geldschulden.
• Coördineren flankerend beleid / strafrechtelijk en bestuursrechtelijk acties door boa.
• Toetsen van een aanvraag aan het bestemmings- of inpassingsplan en het beoordelen van ontheffingsmogelijkheden.
• Voorbereiden, motiveren, opstellen en laten nemen van een besluiten.
• Doorlopen van bezwaar,- en beroepsprocedures (inclusief RvS) naar aanleiding van een afwijkingsbesluit.


Functieprofiel
Kandidaat voldoet aan de volgende functie-eisen:
• Relevante opleiding op HBO/WO-niveau
• Verdiepingscursus Omgevingsrecht
• Verdiepingscursus Awb
• Relevante werkervaring van minimaal drie aar bij een overheidsinstantie
• Flexible houding
• Om kunnen gaan mey een grote eigen verantwoordelijkheid
• TeamspelerTerug naar overzicht


Wil je reageren op een van de vacatures, stuur dan je motivatie en actueel CV naar CoPion via aanmelden@copion.nl

Onder vacatures staan de actuele vacatures. Staan er nu geen passende vacatures voor je bij, neem dan toch contact met ons op. Niet alle vacatures staan online vermeld en wij gaan ook op zoek naar vacatures naar aanleiding van jouw specifieke profiel.