~ Detachering, consultancy & interim-management ~

E-mail: info@copion.nl  |  Tel: 055 751 90 58

JURIDISCHE VACATURES


Terug naar overzicht

05-01-2018

Junior-Adviseur Ruimtelijke Ordening | 16 uur | Rotterdam (reeds vervuld)

Opdracht/vacature: Junior-Adviseur Ruimtelijke Ordening
Regio: Rotterdam
Aantal uur p/w: 16 uur

Functieomschrijving:
Op deze afdeling werken 12 collega’s die zich bezig houden met milieuvraagstukken in brede zin en ruimtelijke ordening.
De kernactiviteiten zijn:
 _Regisseren van milieugebruiksruimte en bijbehorend milieu-informatiemanagement.
 _Monitoren en beïnvloeden van ruimtelijke planvorming en ontwikkelingen binnen en buiten het haven- en industriegebied die de milieugebruiksruimte beïnvloeden;
 _Borgen van beschikbare milieukaders en ruimtelijke kaders en proactief anticiperen op ontwikkelingen in regionaal, nationaal en internationaal beleid (incl. de samenwerking met andere havens);
 _Voorbereiden en realiseren van de benodigde (wijzigingen in) ruimtelijke ordeningsplannen in samenwerking met de gemeente Rotterdam;
 _Zelfstandig en vooral ook in samenwerking met andere afdelingen stimuleren van de duurzaamheidambities en –activiteiten en borgen van de samenhang tussen de verschillende activiteiten van het Havenbedrijf op dit terrein;
 _Actueel houden van de data gerelateerd aan het strategische milieu- en ruimtelijke kader.


Functieprofiel
Voor onze afdeling Policy & Planning zijn we op zoek naar een Junior Adviseur RO die onze twee RO-deskundigen in de afdeling gaat ondersteunen en de volgende werkzaamheden kan oppakken:  Monitoring ruimtelijke plannen omgeving Haven Industrie Complex (HIC)  Toetsen RO-vragen van collega’s  Meelopen in het proces bestemmingsplan Waal-Eemhavengebied (WEH)  Adviseren/bijdragen aan nieuwe initiatieven, zoals Windpark Maasvlakte, leidingtracés, inpassingsplannen.

Functie-eisen (uitgedrukt in kwaliteit en kwantiteit)
HBO Planologie of vergelijkbaar
Kennis van de ruimtelijke ordening incl. bijbehorende wet- en regelgeving (Wro, Wabo, Bor, etc.)
Ervaring Minimaal 1 tot maximaal 3 jaar werkervaringTerug naar overzicht


Wil je reageren op een van de vacatures, stuur dan je motivatie en actueel CV naar CoPion via aanmelden@copion.nl

Onder vacatures staan de actuele vacatures. Staan er nu geen passende vacatures voor je bij, neem dan toch contact met ons op. Niet alle vacatures staan online vermeld en wij gaan ook op zoek naar vacatures naar aanleiding van jouw specifieke profiel.